ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LÁZNĚ BOHDANEČ

 


 

 

Aktuality

 


Vzhledem k celkově uvolněné morálce ve společnosti, je třeba upozornit na hrozící skryté svatokupectví.

 

 


 

Náboženství pro děti 10 let a starší ,v pátek po mši svaté s vyjímkou prvních pátků v měsíci. 

 


23.11. 13.00 fara srdečně zveme na oblíbené adventní dílničky.

 


 

 

 

  Farnost   

Naše farnost je specifická v tom, že slouží nejen místním farníkům a lidem z okolí, ale také lázeňským pacientům a turistům, kteří jejich duchovních služeb hojně využívají.
Farní kostel je zasvěcen sv.Máří Magdaléně. Tento barokní kostel byl postaven v průběhu let 1728-1738 stavitelem Františkem Jedličkou podle projektu Tomáše Haffeneckera. Spodní část věže byla v gotickém stylu zvýšena roku 1860 F.Šmorancem. K farnosti jsou přidružené farnosti Rohovládova Bělá a Vápno.

Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč patří do Biskupství královéhradeckého a Vikariátu Pardubice.

Léčebné Lázně Lázně SvBohdaneč se nachází nedaleko od farního kostela. Lázenští hosté si tak mohou tradiční atmosféru léčebných lázní doplnit návštěvou bohoslužby.

Mše svatá je vysluhována denně kromě pondělí.

K svátosti smíření lze přistupovat denně před nebo po mši svaté.

Další svátosti jsou udělovány po dohodě s duchovním správcem.

Pro svátost křtu a manželství je třeba duchovní příprava.

 

Pět církevních přikázání:

1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
„O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázáni povinností účastnit se mše; kromě toho se zdrží práce a činností, které jsou na překážku bohoslužbě a radosti, vlastní dnu Páně, nebo náležitému duševnímu i tělesnému zotavení“ (kán. 1247 CIC).
„Povinnost účasti splní, kdo se mše účastní, kdekoliv se koná katolickým obřadem, buď v den svátku, nebo večer předcházejícího dne.

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
„Každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy“ (kán. 989 CIC).

3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
„Každý věřící je po svém prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za rok přistoupit k svatému přijímání. Toto přijímání je povinen splnit v době velikonoční, pokud je ze spravedlivého důvodu nesplní v jinou dobu během roku“ (kán. 920 § 1 a 2 CIC)

4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
„Pokání zdrženlivostí i újmou se zachovává na Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista“ (kán. 1251 CIC)

5. Přispívat církvi na její potřeby.
„Křesťané jsou povinni přispívat na potřeby církve, aby měla prostředky, nutné pro bohoslužby, pro apoštolát, pro charitativní činnost a také pro přiměřené vydržování těch, kdo jí slouží.
Křesťané jsou také povinni usilovat o sociální spravedlnost a ze svých příjmů podporovat chudé, pamětlivi příkazu Páně“ (kán. 222 § 1 a 2 CIC)


ZASVĚCENÉ SVÁTKY:
všechny neděle, slavnost Narození Páně a slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Církev doporučuje stejně slavit:
Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí P. Marie, Nanebevzetí P. Marie, sv. Josefa, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a Všech svatých.

POSTY:
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání. Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.
Celá postní doba je časem kající praxe církve.
Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst alespoň 1 hodinu.

 

Římskokatolický úřad spolupracuje s Oblastní charitou Pardubice, která má ve městě Lázně Bohdaneč pobočku na adrese Šípkova 49.

 

 sociální šatník Lázně Bohdaneč

 

Občané města Lázně Bohdaneč mohou čisté šaty, které nepotřebují vhodit do charitního kontejneru.

 sociální šatník Lázně Bohdaneč

 

 

 

 
 

www stránky Lázně Bohdaneč R+R websites     InfoČesko                Pardubický svět       Seznam    město Lázně Bohdaneč

 

Please publish modules in offcanvas position.